Bæreposeafgiften stiger – hvad betyder det for dig?

Den 20. december 2019 har regeringen vedtaget lovforslaget om at 3 doble afgiften på bæreposer i plast og papir. Det betyder at afgiften på bæreposer stiger fra 22 kr. pr. kg til 66 kr. pr. kg.

For dig som køber af bæreposer, betyder det en stor stigning i prisen på bæreposen. En almindelig pose kostede før nytår cirka 40 øre pr. pose i afgift, den vil nu koste cirka 1,20 kr. i afgift pr. pose.

Bæreposeafgiften beregnes som nævnt efter antal kilo folie, hvilket naturligvis straffer de tykkere og bedre bæreposer hårdere end de tyndere poser. Alligevel vil vi da gerne som producent opfordre til, at man tænker over hvor mange gange en tykkere og bedre kvalitets pose bliver genbrugt i forhold til den tyndere variant. Og dermed indtjener sin værdi både som reklamesøjle og som miljøbevidst emballagepartner.

LIDT FACTS OM BÆREPOSEAFGIFTEN

Bæreposeafgiften blev oprindelig indført i 1993 som en regulering med tanke for et bedre miljø. Alle poser der med fordel kunne erstattes af stofnet eller tasker skulle pålægges afgift. Små poser derimod ansås for værende emballage og skulle ikke reguleres.

Derfor beregnes der i dag afgift på alle poser med bærehåndtag eller anlæg til håndtag og med et rummål over 5 liter. Det er lige meget om man bruger posen til bærepose, det som er afgørende er, at der findes et håndtag eller noget, der kan bruges som håndtag (f.eks. lukkesnore i en mulepose)

Der beregnes ikke afgift på poser med håndtag i f.eks. forsendelsesposer eller poser til toiletruller og bleer, altså poser hvor håndtaget er placeret over en forproduceret lukning/svejsning af posen, da posen her opfattes som værende en del af emballagen på selve varen.

Endelig er poser med støbt plasthåndtag med anden funktion end blot en bærepose fritaget for afgift – det vil sige termoposer til at opbevare frost/kølevarer samt poser til display i butik.