Om I'm green Bio folie

Naturen balancerer i sig selv ved at bruge og genplacere energi - det samme skal vi mennesker gøre. Vi skal skabe genanvendelige materialer og produktionsmetoder ligesom vi skal arbejde på at reducere forbruget og sende så meget energi tilbage til naturen som muligt for på den måde at minimere det aftryk, som vi sætter på naturens naturlige balance.

Braskim er et Brasiliansk firma, hvis vision har taget udgangspunkt i det holistiske synspunkt, altså at se tingene som en helhed. De begyndte at udvikle en ny form for plastik, der kunne leve op til visionen og kunne i 2007 præsentere verden for den første grønne polyethylen (I’m green/grøn plastik) lavet af 100% fornybart materiale udelukkende fra sukkerør.

Brasilien er et stort land ideelt til at dyrke sukkerrør pga. dets klima og den frugtbare jord.På grund af den høje nedbørsprocent er det ikke nødvendigt at kunstvande sukkerrørene. De ideelle betingelser gør Brasilien til verdens største producent af sukkerrør.

Brasilien dækker et areal på  851 millioner hektar, heraf bliver 355 millioner hektar brugt til landbrug. På nuværende tidspunkt bruges ca. 1% til dyrkning af sukkerrør og kun 0,02% eller 65.000 hektar bliver brugt til grøn polyethylen (I’m green/grøn plastik)

Brasiliens sukkerrørsproducenter er placeret i central-syd regionen, hvor 85% af landets produktion befinder sig. Dette område ligger 2.000 km væk fra Amazonas regnskov (Området omkring Amazonas regnskov er ikke specielt egnet til dyrkning af sukkerrør) og Braskim har desuden udarbejdet et sæt regler for deres sukkerrørsproducenter, som ikke bare sikrer miljøet men også deres ansatte i form af arbejdsmiljø, samt regler mod børnearbejde og slavelignende tilstande. 

Sukkerrør opfanger CO2 fra atmosfæren via  fotosyntese. Processen ved at fremstille grøn polyethylen (I’m green/grøn plastik) er med til at reducere CO2 udslippet med ca. 800.000 tons pr. 200.000 tons fremstillet plastik i forhold til konventionelt plastikfremstilling. Det svarer til CO2 udslippet årligt fra 800.000 biler eller energiforbruget for 200.000 familier. 

Im_green_diagram

Under fremstillingen af bioethanol, som Braskim forarbejder til grøn polyethylen (I’m green/grøn plastik) kommer der et spildprodukt, som kaldes bagasse. Dette spildprodukt bruges i Brasilien i kraftvarmeværker til at lave bioenergy og da bagasse efter forarbejdning af sukkerrør stadig indeholder store mængder næring kan det bruges til at gøde sukkerrørene som naturlig gødning. Intet går derfor til spilde.

Efter den grønne polyethylen (I’m green/grøn plastik) forlader Braskim, forarbejdes den som konventionelt plastik og kan derfor indgå i vores allerede kendte genanvendelsessystem for plastik. Du vil derfor ikke opleve nogen fysiske ændringer på dine plastprodukter og faktisk er den eneste måde, hvorpå man kan kende forskel, en kulstof 14 analyse som kan bestemme hvor gamle råvarerne er.