Salgs- og handelsbetingelser for Aktieselskabet X-Ophan - CVR nr 17468715 - Jegstrupvej 40 DK-Hasselager

 • Alle vores priser er angivet uden moms.
 • Der tillægges moms på 25 % 
 • Valuta: DKK
 • Varen afsendes i løbet af 1-2 hverdage fra bestilling. 
 • Betalingsmetode i vores e-shop: Vi tilbyder betaling via Mastercard , Dankort og Visa Dankort.
 • Vi trækker pengene når varen afsendes
 • Leveringsomkostninger : fra 49 kr
 • Fortrolighedspolitik: Du kan trygt handle hos X-Ophan. Vi forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Vi vil ikke afsløre information om dig til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at gennemføre en transaktion, f.eks. betaling. Vi vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart. 
 • Reklamation over varer købt i e-shoppen skal ske straks ved modtagelse eller så snart fejlen opdages i et parti. 
 • Der tages almindeligt forbehold vedrørende force majeure, så som ildsvåde, strejker, lockouts, statslige indgreb, hændelser, hvorover vi ikke råder eller andre unormalt forekommende situationer, som vil medføre leveringsforsinkelser såvel hos os som hos vore underleverandører.
 • Forsinkes eller forhindres levering på grund af ovenstående anførte omstændigheder, forbeholder vi os ret til tilsvarende forlængelse af leveringstiden, dog kan køber hæve aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig for ham.
HANDLER DU SOM PRIVATPERSON I VORES E-SHOP: 
Vær opmærksom på at priser skal tillægges 25% moms.
Der ydes 14 dages fortrydelsesret ved forbrugerkøb jf. ''Forbrugere'' nedenfor, såfremt varen fremstår som ny og er i original emballage. Varer med inviduel tryk og bestillingsvarer tages ikke retur. Forsendelsesomkostninger krediteres ikke.

Fortrydelsesret for forbrugere hvor køb er leveret via GLS: Hvis et køb fortrydes og varen er købt over internettet kan varen returneres inden 14 dage fra modtagelsen (vedlagt kopi af faktura). Du skal aftale returneringen med firmaet inden du sender varen retur.
Kontakt : A/S X-ophan, E-Mail : x-ophan@x-ophan.dk
Varen krediteres ved modtagelse og du bedes vedlægge registrerings- og kontonummer på bank-konto så vi kan overføre dit tilgodehavende elektronisk.

GRAFISKE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

 • Vi skal sædvanligvis levere fuldt oplag, dog er kunden pligtig at modtage oplag med afvigelser på indtil 10% op- eller nedad i forhold til fuldt oplag. Ved oplag mindre end 25.000 stk. pr. levering dog +/- 15%. Det reelt leverede kvantum debiteres i henhold til tilbudet.
 • Sælger forbeholder sig følgende tolerancer:
  Dimension (tykkelse): +/- 10% på den teoretiske vægt.
  Dimension (bredde +/- 5%.
  Folier <50my dog + /- 7my.
  Trykplacering +/- 15mm.
  Optisk density på hvid folie 0,25 +/- 10%, målt på 2 lag/ 45my, over bundfals.
 • Sælger er ikke ansvarlig, såfremt de leverede materialer anvendes mere intensivt eller udsættes for større belastning end aftalt.
 • Kunden er ansvarlig for, at fremstillingen og anvendelsen af det bestilte ikke er i strid med trediemands rettigheder eller offentlige for-skrifter.
 • Der tages af produktionstekniske grunde forbehold over for svingninger i trykfarvenuancer, dels gennem oplaget og dels ved tosidet tryk m.h.t. samme farvenuance på to sider.
  Svingninger i trykfarvenuancen giver ikke grundlag for krav om prisreduktion eller hævning af aftalen.
  Specialfarver med Pantone-nummer trykkes altid med en farve med det angivne Pantone-nummer.
  Der gøres opmærksom på, at farver optræder forskelligt afhængig af den valgte baggrund, og kun afvigelser i forhold til fremsendte trykprøver fra A/S X-ophan kan danne baggrund for reklamation.
 • Opbevares kundens etiketter/tape eller restoplag heraf hos os udover aftalt leveringstid, holdes disse ikke forsikret af os. Eventuelle omkostninger ved opbevaring forbeholder trykkeriet sig ret til at debitere.
 • Trykplader, klicheer og skærekanter, respektive stanseværktøj som fremstilles til brug for fabrikation af selvklæbende etiketter/tape og plastposer udleveres ikke, selv om kunden har betalt helt eller delvis for disse. De opbevares i trykkeriet til brug for ny ordre så længe de er anvendelige, dog højst i 3 år.
 • Faktura er forfalden ved modtagelsen, og såfremt betalingsbetingelser overskrides og beløbet ikke er A/S X-ophan i hænde inden udløbet af kredittid beregnes rente med på tiden 2,6% pr. påbegyndt måned fra fakturadato.
  Ved udsendelse af betalingspåmindelse beregnes der rykkergebyr på tiden kr. 500,- pr. påmindelse. Kasserabat bevilges ikke.
  Ved misligholdelse af betaling for delleverancer forfalder hele ordrebeløbet til betaling.
 • Det understreges at alle leveringer sker ufranko.
 • Fabrikken er ikke ansvarlig for følgeskader, udover beløb fastsat i henhold til punkt. 14.
 • Som værneting er for Danmark aftalt Århus Byret, for Norge vedtaget Oslo Forliksråd og Byret og for Sverige Tingretten Hälsingborg.
 • Reklamationer angående forsinkelser af eller mangler ved leverancer skal være fremsat skriftligt inden 8 dage efter varens modtagelse for at kunne gøres gældende.
  VORES ERSTATNINGSANSVAR FOR FORSINKELSER ELLER MANGLER VED DET LEVEREDE KAN IKKE OVERSTIGE FAKTURAPRISEN FOR DET BESTILTE VAREPARTI, SOM FORSINKELSEN ELLER MANGLER VEDRØRER.
 • Afgivne priser er afgivet med forbehold og ved ændringer i råvarepriser justeres salgsprisen til aktuel dagspris.
 • Sælger påtager sig at påtrykke stregkoder i overensstemmelse med aftalte stregkodespecifikationer. Stregkoder, påført emballager, anses for en integreret del af emballagen.
 • Da visuel eller elektronisk læsbarhed også for en stor del afhænger af faktorer helt uden for X-ophans kontrol, påtager X-ophan sig intet ansvar for tab, hverken direkte eller indirekte, som opstået i forbindelse med stregkodens manglende læsbarhed.